- LDT a ZDT Jivka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

přihláška
Přihláška na zimní dětský tábor Jívka 2024
10. - 16.3.2024ČD a.s.Obec Srch
ČD Cargo a.s.Ostatní

nelyžujícípokročilý
začátečníklyžař

nepotřebuje/má vlastnízapůjčit během tábora


Podmínky nakládání s osobními údaji
Federace strojvůdců České republiky            IČO: 44265484
se sídlem: Jana Želivského 2200/2, Žižkov, 130 00 Praha
vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 4403
Pořadatel:
Federace strojvůdců České republiky Základní organizace Pardubice
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: L 54112
se sídlem: V Ráji 2, 530 02 Pardubice             IČ:  656 660 62
jako správce osobních údajů v souvislosti s dětským táborem
Kontaktní osoba: David Votroubek
E-mail: zdt.jivka@centrum.cz            Telefon: 773 008 921

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Dávám tímto souhlas s tím, aby výše uvedený pořadatel jako správce osobních údajů zpracovával na základě čl. 6 odst. 1) písm a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen   „nařízení“) osobní údaje uvedené v přihlášce na tábor:
- jméno a příjmení dítěte a jeho zákonného zástupce/zástupců, bydliště
- datum narození dítěte, rodné číslo (zejména pro potřeby pojištění)
- kontakty na zákonné zástupce – telefonní číslo, e-mail
- organizační složka zaměstnavatele
- velikost trička

Správce může tyto údaje používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost v souvislosti se zajišťováním tábora včetně uzavření pojištění dětí po dobu trvání tábora a dále předáníúdajů v rozsahu jméno a příjmení plátcům dotace (Federace strojvůdců České republiky, ČD Cargo a.s., ČD a.s. a obec Srch). Pro potřeby pojištění jsou předávány pojišťovně osobní údaje dětí v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo.

Souhlas s užitím osobních údajů uděluji na dobu jednoho roku a jsem si vědom(a), že jej mohu kdykoli odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu na e-mail uvedený v záhlaví nebo na adresu pořadatele.
Beru na vědomí, že dle článku 15-22 nařízení mám zejména právo:
a) získat od správce informace, zda zpracovává mé osobní údaje a v jakém rozsahu;
b) požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
c) na vyžádání obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů od správce;
d) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rodiče/dítě starší 16 let souhlasí s:
- pořizováním, zpracováním a archivací fotografií a video záznamů dítěte/své osoby v rámci letního dětského tábora JÍVKA, s jejich využitím pro prezentaci tábora (např. v kronikách, v tisku, v nabídkách, na internetových stránkách tábora <http://www.ldtjivka.cz/>, a to provozovatelem tábora, příp. poskytovateli dotací ( např. ČD Cargo a.s., ČD a.s. a obec Srch);
- uložením fotografií a video záznamů do alb na internetových stránkách k nahlížení případně ke stažení s tím, že portrétní a detailní fotografie dětí, budou přístupné jen po přihlášení nebo pouze pro pro členy skupiny (pro pořadatele, účastníky tábora a jejich zákonné zástupce) (např.: https://www.facebook.com/groups/250100288440850/ a http://tyrano-cz.rajce.idnes.cz/ZDT_Jivka_2018/)
Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoliv odolat, a to zasláním odvolání souhlasu na e-mail uvedený v záhlaví nebo doručením na adresu pořadatele
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky